elearning.sk elektronické vzdelávanie

o eLearningu

 

eLearning

- vzdelávacie služby sprístupnené cez Internet, ich výhodou je nezávislosť od miesta a času. Záujemcovia sa tak môžu venovať samoštúdiu podľa vlastného uváženia. E-learningové kurzy sú výnimočne vhodné na obnovenie krátkodobej pamäte a na podchytenie kľúčového firemného know-how. Oproti klasickým metódam vzdelávania sú výrazne lacnejšie a poskytujú dlhodobú podporu. Súčasné technológie umožňujú aj jednoduchú hlasovú komunikáciu prípadne videokonferencie.

LMS

- Learning Management Systems - systémy pre správu vzdelávania, správu užívateľov, kurzov, hodnotenia pomocou testov. Umožňujú individuálne nastavenia pre každého používateľa v závislosti od vybraných služieb a kurzov. Pomocou LMS môžu používatelia tiež komunikovať s tútormi, študentmi, prispievať do diskusných fór.