elearning.sk elektronické vzdelávanie

produkty

 

Nasadenia eLearningu do vnútrofiremných procesov

Vhodnosť nasadenia eLearningu do špecifického prostredia firmy, individuálny prístup a vývoj eLearningových riešení na mieru.

Tvorba eLearningových kurzov

Analýza technologických nárokov, vývoj riešení pre jednoduchú tvorbu kurzov a konverziu existujúceho firemného know-how. Poradenstvo pri výberov vhodných štandardov a formátov, technologických nárokov miery multimedializácie

Využitie systémov správy vzdelávania (LMS)

Systémy správy vzdelávania (LMS) ako nástroje pre manažment obsahu, užívateľov, možnosti modelovania vlastnej obchodnej logiky. Poradenstvo pri výbere výhodného a kompatibilného riešenia.

Implementácia

Zabezpečenie implementácie navrhnutých riešení, školenia, administrácia a servis.